Generations of Adventure Booklet

메뉴보기

about Korea KORE CUMHURİYETİ

Güney Kore’nin anadili Korecedir. Harf olarak Hangul kullanılırken Hanja denilen Çince karakterler de kullanılmaktadır. Para birimi Won, bayrağı Tegıki, milli marşı Aegukga, ulusal çiçeği Mugunghwa (Hibiscus syriacus)’dır.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Asya Kıtası’nın kuzey doğusunun güney tarafında yer alan demokratik bir cumhuriyettir. Kore yarımadasının kuzeyinde Çin ve Rusya sınırı bulunmaktadır. Kuzey ve Güney Kore’nin toplam yüz ölçümü 219.000 km² dir.

Güney Kore’nin tek basına yüz ölçümü 98.454 km² dir.

Kore Cumhuriyeti Kore Savaşı’ndan sonra Han nehri’nin mucizesi olarak adlandırılan ekonomik gelişme gösterdi. 1960 yılında kişi başına düşen gayri safi milli hasıla Uganda’nınkiyle benzer seviyedeydi. 2012 yılında Myeongneok standartlarına göre gayri safi milli hasıla 23,000 $,PPP(devlet-özel ortaklı) verilerine göre 30.000 $ ile Uganda’nın 30 kat büyüklüğüne ulaşdı. Buna ek olarak 2012 yılında gayri safi milli hasıla olarak dünyada 15. oldu. IMF standartlarına göre ekonomisi gelişmiş lkeler arasında yer almaktadır. Dünyanın başlıca ekonomik örgütlerinden olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma (OECD), Kalkınma Yardım Komitesi (DAC)’ne üyedir.

Topraklarının %70’ini dağlık alanlar kaplar. Sarı Deniz bölümühafif eğimli olmasına karşın Japon Denizi tarafında kalan kısmında dik yamaçlar bulunur. Buna ek olarak ülke topraklarında bir karşılaştırma yapıldığında nehirlerin fazla yer kapladığı görülür. Ülkede dört mevsim yaşanmaktadır. Yazları sıcak ve nemli,kışları uzun, kuru ve soğuk,ilkbahar canlı,sonbahar diğer mevsimlere kıyasla daha kısa geçer. Kış sıcaklıkları sıfırın altında 15°C’ye kadar inebilmektedir. Yaz sıcaklıkları ise 34°C ‘ye kadar çıkabilmektedir.

Kore geleneksel dinleri Şamanizm, Budizm, Konfüçyüsçülüktür. Bunlar ülkenin düşünce ve eylemlerinin gelişmesinde, şekillenmesinde derin izler bırakmıştır. Bunun dışında modern çağın dini olan Cheondoizm dahil olmak üzere yabancı dinlerden olan Hrıitiyanlığa inanan insanların sayısı hızla artmaktadır.Koreli insanlarının etkin ırkı Moğollardır. Gocoson döneminde tek bir etnik grup bulunmaktaydı.

Güney Kore’nin tarihinde Gojoseon’un üç krallık dönemi, Birleşik Silla ve Balhe Dönemi, Ortaçağ dönem bulunmaktadır. Erken Joseon döneminde ülke ilk kez egemenliğini yitirip Japon sömürgesi oldu. Uzun süren sömürge hayatından sonra 2. Dünya Savaşı’yla Japonya’yı yenerek egemenliklerini kazandılar.

Kore’nin Japonya ile savaşında müttefikleride bulunmaktaydı. Kore Ulusu savaşın kazanılmasıyla tam anlamıyla bağımsızlıklarını kazanamadılar. Amerika ve Sovyet Rusya’nın da etkisiyle 38. paralelin kuzeyi ve güneyi olmak üzere iki ayrı politik görüş ortaya çıktı. Kore Milletinin çok istediği bağımsızlığı simgeleyen seçimleri Güney Kore Birleşmiş Miletlerin temsilcisi gözetiminde yapmak istemisine rağmen Kuzey Kore buna karşı çıkmaktaydı.10 Mayıs 1948 ‘de yalnızca Güney Kore Genel seçimleri yapıldı.

Kore Milleti’nin kurulan geçici hükümeti 17.07. 1948 tarihinde basarılı yasalar yaptı 20.07.1948 tarihinde ilk cumhurbaskanı olan Isıngman seçildi. Böylece Kore ulusu 15.08. 1948 tarihinde ülke içinde ve dışında bu oluşumunu ortaya koyup liberal demokratik bir ülke olarak yoluna devam ederek bugünlere geldi.Birleşmiş milletler oluşturulan bu hükümeti Kore Yarım Adası’nın tek yasal hükümeti olarak tanıdılar.

1953 yılında Kuzey Koreyle yapılan ateşkes anlaşmasından sonra 38° paralel bölgesi askerden arındırılmış bölge kabul edildi.

Güney Kore’nin başkenti Seoul’dür. Yönetimsel olarak özel şehir statüsünde bulunmakla birlikte Seoul dışında 6 Metropolitan şehir, 9 eyalete sahiptir.

Güney Kore’nin anadili Korecedir. Harf olarak Hangul kullanılırken Hanja denilen Çince karakterler de kullanılmaktadır. Para birimi Won, bayrağı Tegıki, milli marşı Aegukga, ulusal çiçeği Mugunghwa (Hibiscus syriacus)’dır.