Generations of Adventure Booklet

메뉴보기

about Korea KORE KÜLTÜRÜ

Hristiyanlık çok sonraları Kore’de yayıldı.Güney Kore’de Hristiyanlık tarihi kısa olmasına rağmen çağdaş toplum üzerinde etkisi büyüktür ve aynı zamanda hızla yayılmaktadır. Bunun dışında Chondoism, Daejonggyo, Won Budizmi, Jeugsando, Birleşim Kilisesi gibi dinler 19. yy 20. yy arası ortaya çıkan yeni inançlardır.ili Korecedir. Harf olarak Hangul kullanılırken Hanja denilen Çince karakterler de kullanılmaktadır. Para birimi Won, bayrağı Tegıki, milli marşı Aegukga, ulusal çiçeği Mugunghwa (Hibiscus syriacus)’dır.

KORE DİLİ (HANGUL)

Korece cümle yapısı bakımından sondan eklemeli bir dildir. Kore Cumhuriyetinin satandart dili Seoul satandart dilidir. Güney Kore’de genel olarak kullanılan dil Hangul’dur. Kral Sejong bilim adamlarından Kore dilini simgleyen harflerin oluşturumasını istemiştir ve 1446 yılında Hangul Hunmin Congım(G.Kore Alfabesi Hangul) olarak halka tanıtılmıştır. Hangul’un icadından önce belgeler Kanji denen çince karakterlerle yazılırdı. Bu çince karakterleri öğrenmek ve kullanmak çok zordu. Gazete,Kitap vb’de sesteş bölümlerde Kanji kullanılmaktadır.

KORE’DEKİ DİNLER

Kore Cumhuriyeti’nin eski geleneksel inancı Şamanizmdi. Budizm ve Konfüçyanizm sonradan Çin’den Kore’ye geçmistir. 14. yy sonlarında Joseon’da Konfüçyanizm devlet dini haline geldi. Fakat günümüzde Konfüçyanizm bilim, düşünce, değer ya da felsefe olarak öğrenilen bir öğretidir. Hristiyanlık çok sonraları Kore’de yayıldı.Güney Kore’de Hristiyanlık tarihi kısa olmasına rağmen çağdaş toplum üzerinde etkisi büyüktür ve aynı zamanda hızla yayılmaktadır. Bunun dışında Chondoism, Daejonggyo, Won Budizmi, Jeugsando, Birleşim Kilisesi gibi dinler 19. yy 20. yy arası ortaya çıkan yeni inançlardır.

KORE MÜZİĞİ

Kore’deki müziğin kökeni Kore topraklarından çıkan müziğe dayanır. Bu günlerde Kore’de yapılan çağdaş müziklerin içinde batı müziği de bulunduğu için tam olarak Kore müziği diye nitelendirilemez. Evvelce öncesinde yapılan müziğe Kore geleneksel müziği denir. Yani 1910 yılına kadar yapılan müziklerdir. Arirang,tipik Kore geleneksel halk şarkısıdır. Bir çok Koreli şarkıcı Doğu Asya ve Güneydoğu Asya’da büyük ölçüde tanınmaktadır. Kore müzik pazarı sürekli gelişip büyümektedir.

GÜNEY KORE GELENEKSEL OYUNLARI

Kore güzel sanatlarının 8.15 kurtuluşundan önce Japon baskısına maruz kalmıştır. Kurtuluştan sonra Kore çağdaş güzel sanatları gelişme imkanı bulmuş ve dünya’ya açılabilmiştir. Çeşitli dernek ve kuruluşların çalışması, hükümetin yaratıcılığı desteklemesi ayrıca yazarların diğer ülkelerle yaptığı fikir alışverişiyle Kore çağdaş güzel sanatları daha da gelişmiştir.

KORE GÜZEL SANATLARI

Kore folklorik oyunları Kore’nin geleneksel oyunları diye adlandırılmaktadır. Eskiden beri halk arasında bayram veya özel günlerde tören olarak eğlenceler yapılmaktadır. Halk oyunları iletilen oyun karakterine göre profesyonel oyunlar,kamu oyunları olarak sınıflandırılır. Zamana göre oynanan oyunlar ise yılbaşı oyunu ve normal oyunlar olarak sınıflandırılırlar. Bunun dışında oyunlar ; yaşa göre yetişkin oyunu ve çocuk oyunu, cinsiyete göre erkek oyunu ve bayan oyunu, kişi sayısına göre toplu oyunlar ve bireysel oyunlar olarak birkaç bölüme ayrılır. Halk oyunları, ülke genelinde oynanan oyunlar, bölgesel olarak oynanan yerel oyunlar, sadece belli bölegelerde oynanan oyunlar olarak birkaç gruba ayrılır. Halk oyunları iyi bir hasat için dua etmeyi içermektedir.

Yeni yıl oyunları genelde iyi bir hasat için dua etme, kötü iblisleri yenebilme,çözüm arama ve şans dilenen yerli inançlar anlamını taşımaktadır. Özellikle yılbaşının grup oyunları yılın tarımın doğasını konu alır.

Mevcut teoremlere göre yaklaşık 120 çeşit halk oyunu bulunmakta ve bunların çoğu Seo l(ay takvimine göre yıl başı),yeni yıl dolunayı, Dano, sonbahar ortası festivali gibi 4 zamanda yoğunlaşmaktadır.