curture

KORE CUMHURİYETİ

about Korea KORE CUMHURİYETİ

Güney Kore’nin anadili Korecedir. Harf olarak Hangul kullanılırken Hanja denilen Çince karakterler de kullanılmaktadır. Para birimi Won, bayrağı Tegıki, milli marşı Aegukga, ulusal çiçeği Mugunghwa (Hibiscus syriacus)’dır.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Asya Kıtası’nın kuzey doğusunun güney tarafında yer alan demokratik bir cumhuriyettir. Kore yarımadasının kuzeyinde Çin ve Rusya sınırı bulunmaktadır. Kuzey ve Güney Kore’nin toplam yüz ölçümü 219.000 km² dir.

Güney Kore’nin tek basına yüz ölçümü 98.454 km² dir.

Kore Cumhuriyeti Kore Savaşı’ndan sonra Han nehri’nin mucizesi olarak adlandırılan ekonomik gelişme gösterdi. 1960 yılında kişi başına düşen gayri safi milli hasıla Uganda’nınkiyle benzer seviyedeydi. 2012 yılında Myeongneok standartlarına göre gayri safi milli hasıla 23,000 $,PPP(devlet-özel ortaklı) verilerine göre 30.000 $ ile Uganda’nın 30 kat büyüklüğüne ulaşdı. Buna ek olarak 2012 yılında gayri safi milli hasıla olarak dünyada 15. oldu. IMF standartlarına göre ekonomisi gelişmiş lkeler arasında yer almaktadır. Dünyanın başlıca ekonomik örgütlerinden olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma (OECD), Kalkınma Yardım Komitesi (DAC)’ne üyedir.

Topraklarının %70’ini dağlık alanlar kaplar. Sarı Deniz bölümühafif eğimli olmasına karşın Japon Denizi tarafında kalan kısmında dik yamaçlar bulunur. Buna ek olarak ülke topraklarında bir karşılaştırma yapıldığında nehirlerin fazla yer kapladığı görülür. Ülkede dört mevsim yaşanmaktadır. Yazları sıcak ve nemli,kışları uzun, kuru ve soğuk,ilkbahar canlı,sonbahar diğer mevsimlere kıyasla daha kısa geçer. Kış sıcaklıkları sıfırın altında 15°C’ye kadar inebilmektedir. Yaz sıcaklıkları ise 34°C ‘ye kadar çıkabilmektedir.

Kore geleneksel dinleri Şamanizm, Budizm, Konfüçyüsçülüktür. Bunlar ülkenin düşünce ve eylemlerinin gelişmesinde, şekillenmesinde derin izler bırakmıştır. Bunun dışında modern çağın dini olan Cheondoizm dahil olmak üzere yabancı dinlerden olan Hrıitiyanlığa inanan insanların sayısı hızla artmaktadır.Koreli insanlarının etkin ırkı Moğollardır. Gocoson döneminde tek bir etnik grup bulunmaktaydı.
Güney Kore’nin tarihinde Gojoseon’un üç krallık dönemi, Birleşik Silla ve Balhe Dönemi, Ortaçağ dönem bulunmaktadır. Erken Joseon döneminde ülke ilk kez egemenliğini yitirip Japon sömürgesi oldu. Uzun süren sömürge hayatından sonra 2. Dünya Savaşı’yla Japonya’yı yenerek egemenliklerini kazandılar.

Kore’nin Japonya ile savaşında müttefikleride bulunmaktaydı. Kore Ulusu savaşın kazanılmasıyla tam anlamıyla bağımsızlıklarını kazanamadılar. Amerika ve Sovyet Rusya’nın da etkisiyle 38. paralelin kuzeyi ve güneyi olmak üzere iki ayrı politik görüş ortaya çıktı. Kore Milletinin çok istediği bağımsızlığı simgeleyen seçimleri Güney Kore Birleşmiş Miletlerin temsilcisi gözetiminde yapmak istemisine rağmen Kuzey Kore buna karşı çıkmaktaydı.10 Mayıs 1948 ‘de yalnızca Güney Kore Genel seçimleri yapıldı.Kore Milleti’nin kurulan geçici hükümeti 17.07. 1948 tarihinde basarılı yasalar yaptı 20.07.1948 tarihinde ilk cumhurbaskanı olan Isıngman seçildi. Böylece Kore ulusu 15.08. 1948 tarihinde ülke içinde ve dışında bu oluşumunu ortaya koyup liberal demokratik bir ülke olarak yoluna devam ederek bugünlere geldi.Birleşmiş milletler oluşturulan bu hükümeti Kore Yarım Adası’nın tek yasal hükümeti olarak tanıdılar.

1953 yılında Kuzey Koreyle yapılan ateşkes anlaşmasından sonra 38° paralel bölgesi askerden arındırılmış bölge kabul edildi.

Güney Kore’nin başkenti Seoul’dür. Yönetimsel olarak özel şehir statüsünde bulunmakla birlikte Seoul dışında 6 Metropolitan şehir, 9 eyalete sahiptir.

Güney Kore’nin anadili Korecedir. Harf olarak Hangul kullanılırken Hanja denilen Çince karakterler de kullanılmaktadır. Para birimi Won, bayrağı Tegıki, milli marşı Aegukga, ulusal çiçeği Mugunghwa (Hibiscus syriacus)’dır.

KORE KÜLTÜRÜ

about Korea KORE KÜLTÜRÜ

Hristiyanlık çok sonraları Kore’de yayıldı.Güney Kore’de Hristiyanlık tarihi kısa olmasına rağmen çağdaş toplum üzerinde etkisi büyüktür ve aynı zamanda hızla yayılmaktadır. Bunun dışında Chondoism, Daejonggyo, Won Budizmi, Jeugsando, Birleşim Kilisesi gibi dinler 19. yy 20. yy arası ortaya çıkan yeni inançlardır.

KORE DİLİ (HANGUL)

Korece cümle yapısı bakımından sondan eklemeli bir dildir. Kore Cumhuriyetinin satandart dili Seoul satandart dilidir. Güney Kore’de genel olarak kullanılan dil Hangul’dur. Kral Sejong bilim adamlarından Kore dilini simgleyen harflerin oluşturumasını istemiştir ve 1446 yılında Hangul Hunmin Congım(G.Kore Alfabesi Hangul) olarak halka tanıtılmıştır. Hangul’un icadından önce belgeler Kanji denen çince karakterlerle yazılırdı. Bu çince karakterleri öğrenmek ve kullanmak çok zordu. Gazete,Kitap vb’de sesteş bölümlerde Kanji kullanılmaktadır.

KORE’DEKİ DİNLER

Kore Cumhuriyeti’nin eski geleneksel inancı Şamanizmdi. Budizm ve Konfüçyanizm sonradan Çin’den Kore’ye geçmistir. 14. yy sonlarında Joseon’da Konfüçyanizm devlet dini haline geldi. Fakat günümüzde Konfüçyanizm bilim, düşünce, değer ya da felsefe olarak öğrenilen bir öğretidir. Hristiyanlık çok sonraları Kore’de yayıldı.Güney Kore’de Hristiyanlık tarihi kısa olmasına rağmen çağdaş toplum üzerinde etkisi büyüktür ve aynı zamanda hızla yayılmaktadır. Bunun dışında Chondoism, Daejonggyo, Won Budizmi, Jeugsando, Birleşim Kilisesi gibi dinler 19. yy 20. yy arası ortaya çıkan yeni inançlardır.


KORE MÜZİĞİ

Kore’deki müziğin kökeni Kore topraklarından çıkan müziğe dayanır. Bu günlerde Kore’de yapılan çağdaş müziklerin içinde batı müziği de bulunduğu için tam olarak Kore müziği diye nitelendirilemez. Evvelce öncesinde yapılan müziğe Kore geleneksel müziği denir. Yani 1910 yılına kadar yapılan müziklerdir. Arirang,tipik Kore geleneksel halk şarkısıdır. Bir çok Koreli şarkıcı Doğu Asya ve Güneydoğu Asya’da büyük ölçüde tanınmaktadır. Kore müzik pazarı sürekli gelişip büyümektedir.

GÜNEY KORE GELENEKSEL OYUNLARI

Kore güzel sanatlarının 8.15 kurtuluşundan önce Japon baskısına maruz kalmıştır. Kurtuluştan sonra Kore çağdaş güzel sanatları gelişme imkanı bulmuş ve dünya’ya açılabilmiştir. Çeşitli dernek ve kuruluşların çalışması, hükümetin yaratıcılığı desteklemesi ayrıca yazarların diğer ülkelerle yaptığı fikir alışverişiyle Kore çağdaş güzel sanatları daha da gelişmiştir.

KORE GÜZEL SANATLARI

Kore folklorik oyunları Kore’nin geleneksel oyunları diye adlandırılmaktadır. Eskiden beri halk arasında bayram veya özel günlerde tören olarak eğlenceler yapılmaktadır. Halk oyunları iletilen oyun karakterine göre profesyonel oyunlar,kamu oyunları olarak sınıflandırılır. Zamana göre oynanan oyunlar ise yılbaşı oyunu ve normal oyunlar olarak sınıflandırılırlar. Bunun dışında oyunlar ; yaşa göre yetişkin oyunu ve çocuk oyunu, cinsiyete göre erkek oyunu ve bayan oyunu, kişi sayısına göre toplu oyunlar ve bireysel oyunlar olarak birkaç bölüme ayrılır. Halk oyunları, ülke genelinde oynanan oyunlar, bölgesel olarak oynanan yerel oyunlar, sadece belli bölegelerde oynanan oyunlar olarak birkaç gruba ayrılır. Halk oyunları iyi bir hasat için dua etmeyi içermektedir.

Yeni yıl oyunları genelde iyi bir hasat için dua etme, kötü iblisleri yenebilme,çözüm arama ve şans dilenen yerli inançlar anlamını taşımaktadır. Özellikle yılbaşının grup oyunları yılın tarımın doğasını konu alır.

Mevcut teoremlere göre yaklaşık 120 çeşit halk oyunu bulunmakta ve bunların çoğu Seo l(ay takvimine göre yıl başı),yeni yıl dolunayı, Dano, sonbahar ortası festivali gibi 4 zamanda yoğunlaşmaktadır.

KORE YEMEKLERİ

About Korea KORE YEMEKLERİ

Kore dört mevsimiyle kuzey doğu asyanın yarım ada ülkesi olarak tarımı ve kültürü gelişmiş bir ülkedir. Örnek olarak pirinç ekimi merkezli olarak tahıl üretimi aktif olarak yapılmıştır.

Buna ek olarak üç tarafı denizle çevrili olduğu için balıkçılık gelişmiştir.G. Kore’nin sahip olduğu doğal koşullar, atalarının doğayla uyuma verdiği önemden dolayı eşsiz, bilimsel yemek kültürleri doğmuştur. Kışın soğuğuna hazırlanmak için Kimchi, özel soslar gibi Feermante(mayalanmış) gıdalar geliştirilmiştir. Belirli depolama alanlarına ek olarak büyük ölçüde geliştirilmiş depolama alanları oluşturulmuştur. Buna ek olarak mevsim ve bayramlara göre değişen çeşitli yemekler i bulunmaktadır.

KİMCH

Çesitli mineral ve vitamin kaynagıdır. Içerisinde lif bakımından zengin sebzeler bulundugu için kabızlık, enterit ve kolit gibi hastalıkları önler. Buna ek olarak sindirim emilimine yardım eder ve bağırsak hareketlerini düzenler. Zararlı bakterileri yok eder, istahı açar. Malzemelerin çoğu sarımsak, biber, zencefil gibi sifalı bitkilerdir.

BULGOGİ

Bulgogi çeşitli baharatlarla fırında pişirip yenilen bir yemektir. Farklı etlerle de yapılır. Fakat genelde dana etinden yapılır. Bulgogi ile vitamin,mineral ve anti kansorejen maddelerin bulunduğu zengin besin maddeleri vücuda alınabilir.


BİBİMBAP

Pilavla birlikte çeşitli malzemelerin (bitkiler, et, garnitür, baharat, susam yağı) bir araya gelmesiyle yapılır. Farklı çeşitleri bulunmaktadır

JAPCHAE

Çeşitli bitkiler kullanılarak yapıldığı için Japche adıyla anılmaktadır.Modern zamanın aparatiflerindendir. Genelde bayramlarda yenilmektedir.

Kore Baharatı, MİSO

Çoğu Kore yemeğine konulur. Çok önemli faydaları bulunmakta; Anti-Tümör etkisi, Antioksidan Etkileri, Hipertansiyonu önleyici etkisinin yanında Karaciğer Fonksiyonlarını Güçlendirici etkiye sahiptir.

HALLYU VE K-POP

About Korea HALLYU VE K-POP

Kore Cumhuriyeti’nin popüler kültürünün yanısıra Güney Kore ilgili ürünlerin diğer ülke insanlarının isteklerine uygun sembolize ürünler haline getirilerek popileritenin elde edilmesi anlamını taşımaktadır.

Hallyu
(Kore Dalgası)

Kore Cumhuriyeti’nin popüler kültürünün yanısıra Güney Kore ilgili ürünlerin diğer ülke insanlarının isteklerine uygun sembolize ürünler haline getirilerek popileritenin elde edilmesi anlamını taşımaktadır. K-pop Güney Kore’de popüler müziğin toplu ismidir. Kısaca popüler şarkılar yada popüler müzik de denilebilir. Youngmigwon’u ülke dışında temsil eden yazım şekli K-pop’ tur. Özellikle, Kore Cumhuriyeti’nin moda şarkıları deniz aşırı ülkelerde popülerlik elde ettikten sonra Güney Kore şarkıları diğer ülkelerde K-pop ismiyle yaygın olarak söylenmeye başlamıştır.

TARİHİ

1990 yılında Kore müzik pazarında büyük patlama yapan Kim Gun Mo “Yanlış Buluşma” isimli albümüyle 250 milyondan fazla satış yaparak Guinness rekorler listesine girdi. Aynı zamanda Seo Taiji ve çocuklar,Shin Seung_hun gibi şarkıcıların satışları 100 milyon kopyayı aştı. 1990 yılında ilk kadın şarkıcı olan Gimwonseon 100 milyon kopya sattı. Bugünlerde K-pop tarihinde sıkça adı geçen Soe Taiji ve Çocuklar geri dönmektedir. Bu grup 1992 yılında Kore popüler müziğinde bir dönüm noktası oldu. Rep ve tekno farklı türler olarak popüler oldu. Aynı zamanda Deuce. benzer bir tarz olarak 1990 yılının başlarında popüler oldu. 2000 yılında müzik pazarı hızla küçüldü.


Hatta kopya olarak 20 milyonu aşmak çok zorlaştı.Müzik pazarındaki bu durgunluk devam ederken online müzik pazarı önem kazandı. 2000 yılının sonundan bu güne kadar birçok müzik grubu idol oldu. K-pop’un lideri Süper Junior Tayvanda 100 haftadan fazla birinci sırada yer aldı. Wonder Girls “Nobody” şarkısıyla ABD’de ilk kez bir koreli grup olarak müzik listelerine 79. Sırada girdi. 2010 yılında birçok grup japon müzik pazarına girdi. Kızlar zamanı isimli grubun “Gee” isimli şarkısı Japon Oricon listesinde birinci oldu. Ayrıca Kara grubunun Oricon listesindeki tırmanışı Hallyu çılgınlığını türetti. 2012 yılında PSY Gangnam Style şarkısıyla Amerika’ da 6 hafta boyunca birinci sırada yer aldı.

KORE ŞEHİRLERİ

About Korea KORE ŞEHİRLERİ

Metropol bir şehir olarak Daejeon ve Çungçeong bölgesi harika tarlaların ve heybetli dağların bir arada olduğu doğa harikası bir yerdir..

Seoul

Seoul şehri Güney Kore’nin başkenti ve en büyük şehridir.Mega şehir Seoul, 10 milyonu aşkın nüfusu ile bir metropoldür. Gelişen ve büyüyen dünyada OECD verilerine göre ön sıralarda yer almaktadır. Seoul’de yaklaşık 275.000 yabancı ülke insanı yaşamaktadır. Seoul’de birçok değerli tarih eser bulunmaktadır. Gyenongbokgung ve Changkokgung Sarayları, plao geleneksel kültürleri Bukchon Hanok Köyü , Insa-dong ve Namdemun Pazarları, Alışveriş eğlence semtleri ile ünlü Myenongdong ve Apgujeong ve Asya’ nın en büyük yer altı çarsısı COEX Mall her sene Seoul’ e hatırı sayılır miktarda turisti çekmektedir.

Gyeonggi & Incheon

Seoul şehir merkezinden çok az bir mesafe uzakta birçok atraksiyonlar bulunmaktadır. Buralara otobüs tren veya araba ile kolaylıkla ulaşılabilinir. Incheon ve Gyeonggi uluslar arası bir liman ve avaalanı ile Seoul’den sadece 1 saat uzaklıktadır. Kore’ye gelen turistlerin ulaşımı bu liman ve havaalanından saglanmaktadır.

Gangwon-do eyaleti

Kore’nin doğusunda bulunan Gangwon-do dan daha iyi bir cennet manzarası yoktur. Soraksan Dağının üstünden doğan güneşin rengini mavi dalgalardan gül kırmızısına çevirdiği anları seyrettiğinizi düşünün. Gökkuşağı ile çevrelenmiş şelaleler, kristal ışıkların ağaçlar arasından akışı, gümüş plajlar, karlı tepeler. Bunların hepsini burada görebilirsiniz. Bu bölge aynı zamanda iyi bilinen kayak merkezleri ve DMZ ile tanınır.

Daejeon & Gwangju
(Chungcheong & Jeolla Eyaleti)

Metropol bir şehir olarak Daejeon ve Çungçeong bölgesi harika tarlaların ve heybetli dağların bir arada olduğu doğa harikası bir yerdir. Kore’nin ürün deposu olarak isimlendirilir. Gwangiu ve Jeolla bölgesi verimli pirinç tarlalarının bulunduğu bir yerdir. Denize doğru tatlı bir eğimle uzanan ve bir çok küçük doğal limanın bulunduğu deniz kenarı ile bu bölge Korenin gıda merkezi olarak bilinir. Birçok değişik çeşit sebze ve balıkla yapılan Kore yemeklerinin tadı buradan gelmektedir..

Busan, Gyeongju, Daegu, Andong Şehirleri

Çeşitli bitkiler kullanılarak yapıldığı için Japche adıyla anılmaktadır.Modern zamanın aparatiflerindendir. Genelde bayramlarda yenilmektedir.

JEJU ADASI

Jejudo veya Jejudo Adası olarak adlandırılan bu ada Kore’ nin en büyük adasıdır..

Tamna Tribal Devleti zamanlarına ait kayıtları bulunan turistlerin çok etkilendigi kültür ve gelenek degerlerini barındıran bir adadır. Volkanik hareketler sonucu olusmus lav nehirleri Haziran 2007 de UNESCO Dünya Dogal Mirası olarak ilan etmistir.

KORE KÜLTÜR TURU
(Kore’nin Geçmiş ve Şimdiki)

Package KORE KÜLTÜR TURU 8 gün

Şimdilerde serbest bağımsız tur (Flexible Independent Tour) un kısaltması olarak kullanılan FIT’in orijinal tanımı yabancılar için serbest tur (Foreign Independent Tour)dur. FIT paket tur çermemekle birlikte profesyonel bir seyahat görevlisi tarafından müşterinin ihtiyacına göre düzenlenen bir çeşit seyahat veya turizm şeklidir.

1. Gün (14 Ekim)

İstanbul’dan Hareket , Asya Kıtası boyunca uçuş

2. Gün (15 Ekim)

Incheon – Seoul - Busan

Seoul Incheon Havalimanına variş. Kore’nin 2. en büyük şehir Busan’a geçiş. .

Jagalchi Balık Pazarı: Korenin en büyük deniz ürünleri marketi olup Kore savaşından önce inşa edilmiş ve Busandaki yerel halkın yaşam tarzını ifade etmektedir. Bu makette taze çiğ balık yenilebilip her çeşit deniz ürünü sergilenir ve buradaki deniz ürünleri için buz veya akvaryum da bulunur.

3. Gün (16 Ekim)

Busan - Gyeongju

Otel veya yerel lokantada kahvaltı

Birleşmiş Milletler Mezarlığı:
Kore Savaşında ölen askerlerin bulunduğu mezarlıkta Türk askerlerinin de mezarları bulunmaktadır.
Taejongdae Parkı
Görkemli okyanus manzarasına sahip bir yerdir.
GYEONGJU:
Neredeyse bin yıldır Silla Krallığı'nın başkenti olan Gyeongju önemli ve Büyüleyici tarihi miraslarına ev sahipliği yapmıştır. Bulguksa Tapınağı ve Seokguram Grotto ile birlikte, Gyeongju tarihi bölgesi UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak belirlenmiştir.Bol tarihsel, doğal ve kültürel konumlar nedeniyle, bu bölge Kore'de önemli bir turizm merkezi olmuştur.
4. Gün (17 Ekim)

Gyeongju – Andong - Pyeongchang

Otel veya yerel lokantada kahvaltı

Buguksa Tapınağı:
Hanedanlığın en görkemli döneminde inşa edilmiş ve Kore'de en iyi bilinen tapınaklardan biridir. Tapınağın mimari tasarımı benzeri olmayan bir yapı olup barış ve uyum simgeleyen bu tapınak hala Uzak Doğu bölgesinin olağanüstü tarihi başyapıtlarındandır.
Seokguram mağarası:
Bu ev 8.yy da Silla Hanedanlığının görkemli zamanlarında inşa edilmiş Buda yapısıdır ve dünyanın en güzel Budist yapılarından biri olduğu söylenir. İçeride kutsal pozisyonda oturan Beyaz Huzur Buda heykeli Bodhisattava aydınlatma ile birlikte öğrencileri ve gardiyanlarıyla çevrilidir. Bununla beraber Bulguksa Tapınağı ve Seogulram mağarası UNESCO kültür mirası listesindedir. * ANDONG’a hareket
ANDONG:
Andong Kore'de Konfiçyüzme ev sahipliği yapan bir yerdir. Andong 1999 yılında Kraliçe Elizabeth'in ziyaretinden sonra önemli bir Turizm alanı haline gelmiş ve ayrıca Kraliçe doğum gününü Andong'da Hahoe Köyünü ve Dosan Konfiçyüz okullarını ziyaret ederek geçirmiştir. Andong Kültür ve Halk Gelenekleri Merkezi olarak bilinmekte olup , birçok eski gelenekler halen bu bölgede sürdürülmektedir.
Hahoe Köyü:
yaklaşık 130 adet, köyün ileri gelenlerine ait olan ve onların varisleri tarafından iyi korunmuş büyüklü küçüklü geleneksel evlerin olduğu bir yerdir. Devlet tarafından tarihi koruma alanı olarak belirlenmiş olan Hahoe, oraya özgü kukla oyunu Hahoe T’alch’um ile tanınır. *PYEONGCHANG’a hareket
5. Gün (18 Ekim)

Pyeongchang - Seoul

• Kore geleneksel kahvaltı

KTFCE ( Kore Kültürel Yemeği ve Kültür Değişim ):
Geleneksel Kore kültürünün korunması, araştırılması, yayılımı konusunda teşvik etmek ve benzersizliğini dünyaya göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Bunun ile birlikte ziyaretçilere gösterilmesi amaçlanan Geleneksel Kore Kültürü hakkında her türlü deneyimin yaşatılması ve öğretilmesi ve bunun yanısıra cezbedici bir turistlik etkinlik haline getirilerek Kore Modern Kültür mirasının ve eşsiz güzelliğinin yaşatılabilmesidir. SEOUL’a hareket
6. Gün (19 Ekim)

Seoul

Otel veya yerel lokantada kahvaltı

Gyeongbokgung Sarayı:
Parlayan mutluluk sarayı Chosun Hanedanlığın zamanında 1395 de Yi TaeJo tarafından inşa ettirilmiştir. Bir çok Kore dizisininde yer alan sahnelerin çekildiği saraydır.
Ulusal Halk Müzesi
Insa-dong Antika Bölgesi:
Bu yer Seoul’de geleneksel Kore sanatının ve antikalarının merkezi olarak bilinir.

7. Gün (20 Ekim)

Seoul

Otel veya yerel lokantada kahvaltı

Özel Etkinlik :
Kore Geleneksel Yemek Desi ve Pişirme
Myeongdong – Namsan
Bu iki yerde aynı konumda bulunmaktadır. Aynı günde bu iki yere gidebilirsiniz.. Myeongdong genç nesil’in alışveriş yapması için harika bir yerdir ve burda bir enerji Hissedeceksiniz. Eğer burada bazı show seyretmek isterseniz Myeongdong Tiyatrosunu tercih edebilirsiniz. Myeongdong caddesini baştan başa gezdikten sonra bazı alışveriş merkezleri etraftaki(Shinsegae, Lotte, Star Avenue görülebilir. Yolun hemen karşısında da Dongdaemun bulunmaktadır. Namsan ; Seoul Şehir merkezinde bulunan bu dağ , muhteşem bir Seoul manzarası ve tam bir eğlence demeti sağlamaktadır. .
8. Gün (21 Ekim)

Incheon – Turkey

Bu an en karışık duyguların hissedildiği andır. Eve gitme zamanı gelmiştir. Seoul’den ayrıldıktan sonra aynı gün İstanbul Atatürk Havalimanına ulaşma.

Yukarıdaki program haber verilmeksizin değiştirilebilir

GREAT TAEKWONDO PERFORMANSI (İsteğe Bağlı)

Taekwondo (okunuş: Tekvando), çıplak el ve ayakla yapılan, Kore kökenli bir uzak doğu savunma sanatı ve sporudur. Yaklaşık 600'lü yıllarda ortaya çıkan ve birbirinden ayrı iki sistem olan "Ayak Sistemi" ile "Yumruk Metodu" zamanla bir araya getirilerek Taekwondo ortaya çıkmıştır. Taekwondo kelimesi, Korece Tae, Kwon ve Do kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tae, "tekme" veya "ayakla yapılan vuruş"; kwon, "yumruk" veya "elle yapılan vuruş"; do ise, "iyilik, doğruluk, fazilete giden yol" anlamına gelmektedir.

AIRTEL

Uçak bileti+ Konaklama

www.benikea.com

KOREA F·I·T TOURAIRTEL

 • Fiyata İstanbul-Incheon gidiş dönüş uçak bileti dâhildir.
 • Fiyat iki kişilik odada iki gece kişi başına düşen fiyattır.
 • Tek kişilik ek ücret uygulaması yapılır.
 • Lütfen diğer ülke kalkışlarını araştırınız.

SEUL

$850.00
BENIKEA PREMIER OTEL BERNOUI + KORE HAVA YOLLARI UÇAK BİLETİ

Bernoui otel Incheon Uluslar arası Havaalanı ve Gimpo havaalanlarına olağanüstü ulaşımıyla tüm Kore turunuz boyunca beklentilerinizi karşılamaktadır. Aynı zamanda bilişim vadisi nüfusuyla, otel başarılı bir iş için Gasan Dijital Tesisi’ne(Gasan Digital Complex) çok yakındır.

 • Yer 229, Gyeongin-ro, Guro-gu, Seoul, Korea
 • Giriş/Çıkış Saatleri 14:00 / 12:00
 • Öğün Kahvaltı

BUSAN

$840.00
BENIKEA OTEL PRESS + KORE HAVA YOLLARI UÇAK BİLETİ

Benikea Premiere Marianne Otel Haeundae Plajı’ndan 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer almaktadır. Elverişli hizmetleri ve otelin bütün odalarından güzel bir manzara fırsatı sunmanın yanı sıra, otel Dongbaekseon Adası, Yonggungsa Tapınağı ve Haeundae Plajı gibi turistlerin ilgisini çeken birçok seçkin mekâna yakındır. Rahatlamanızı ve Benikea Premiere Marianne Otel’de konforlu bir konaklamanın tadını çıkarmanızı öneririz.

 • Yer 310, Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, Korea
 • Giriş/Çıkış Saatleri 14:00 / 12:00
 • Öğün Kahvaltı

JEJU

$830.00
BENIKEA I-JIN OTEL + KORE HAVA YOLLARI UÇAK BİLETİ

Benikea I-Jin Otel havaalanından ve ünlü Baojian Caddesinden yalnızca 5 dakika uzakta olan Jeju’nun Yeong-dong bölgesinde yer almaktadır. Business odaları hariç bütün odalar muhteşem bir manzaraya sahiptir. Aynı zamanda parkları, Oreum ve yürüyüş parkurlarıyla otel mükemmel bir şekilde şehir merkezine yakın bir yerde bulunmasına rağmen doğayla iç içe dinlenmek için ideal bir yerdir. Müşterilerimizin rahatı için konforlu ve sıcak bir ortam oluşturmaya özellikle dikkat ettik ve sade fakat modern atmosferimizin yanı sıra, Benikea markalar zincirinden bekleyebileceğiniz en iyi servisleri müşterilerimize sunmaktayız. Tüm müşterilerimize en ayrıcalıklı hizmeti sunabilmek için çabalıyoruz.

 • Yer 4, Sindae-ro 22-gil, Jeju-si, Jeju-do Korea
 • Giriş/Çıkış Saatleri 14:00 / 12:00
 • Öğün Kahvaltı

GWANGJU

$840.00
BENIKEA OTEL ARTHALL + KORE HAVA YOLLARI UÇAK BİLETİ

salonu gibi ek olanakları olan 2010 Kasım ayında açılmış birinci sınıf bir oteldir. Otel bütün misafirlerine en iyi hizmeti ve konforu sağlamaya adanmıştır. Ve Gwanju havaalanına, Gwangju istasyonuna, Songjeong istasyonuna ve U-Square otobüs terminaline yakın olan Gwangju’nun merkezinde yer aldığı için konuklarına sorunsuz bir ulaşımı garanti eder. BENIKEA Otel Arthall aynı zamanda konuklar arasında popüler olan turistik yerlere ve alışveriş merkezlerine kolay ulaşımı da sağlar.

 • Yer 2, Sicheong-ro 20beon-gil, Seo-gu, Gwangju
 • Giriş/Çıkış Saatleri 15:00 / 11:00
 • Öğün Kahvaltı

GYEONGJU

$870.00
BENIKEA SWISS ROSEN OTEL + KORE HAVAYOLLARI UÇAK BİLETİ

Swiss Rogen Otel size kesinlikle unutulmaz romantik bir tecrübe yaşatacak Akdeniz stili dekore edilmiş bir oteldir. Otel 1000 yıllık Şilla Hanedanlığı’nın başkenti Gyeongju’nun popular turist merkezlerinin çoğuna yakın olan Bomun Complexi içinde yer almaktadır. En lüks otellerin olanaklarıyla kıyaslanabilecek olanaklara ve hoş odalara sahiptir. Konuklar rica üzerine sizin için barbekü yapabilecek sıcakkanlı personellerimiz tarafından ağırlanacaktır. Otel restoranında sabahları Amerikan tarzı bir kahvaltı, espresso kahve ve temel aperatifler, sunulurken; akşamları şeflerimiz tarafından ücret karşılığında görebileceğiniz en popüler barbekü partisi hazırlanır. Otel gruplar için seminer odaları, alttan ısıtmalı odalar gibi olanaklara da sahiptir. Sıcak aile toplantılarınızı, iş seminerlerinizi ve diğer çeşitli grup toplantılarınızı otelimizde planlayın! Swiss Rogen Otel çalışanları konukların konforlu ve eğlenceli bir seyahat tecrübesi edinmeleri için en iyi hizmetleri sunmaya devam edecektir.

 • Yer 465-37, Bomun-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
 • Giriş/Çıkış Saatleri 14:00 / 12:00
 • Öğün Kahvaltı

JEONJU

$830.00
JEONJU HANSUNG OTEL + KORE HAVA YOLLARI UÇAK BİLETİ

Sırayla 2012 ve 2013’de 2 yıl boyunca BENIKEA BPI başarı yönetim endeksine göre servis kalitesi en iyi otel olarak seçilen, Jeonju’nun merkezinde yer alan bu otel konuklarına çok özel yerel kültürel deneyimler ve elverişli bir ulaşım( terminale 5 Jeonju İstasyonu’na 15 dakika mesafede) olanağı sunar.
Otel Jeonju Hanok Köyü, Gaeksa Konuk Evi, Pedestrian-Friendly Caddesi, Cheongnyeon alışveriş merkezi ile birlikte Nambu pazarı gibi birçok ana turist bölgesine yakındır. Aynı zamanda yakınlarda Jeonju’nu özgün bar kültürünü simgeleyen Makgeolli Kasabası ve Gamaeck addesi(ayı evi) ve Bibimbap, Kore Baekban Garnitür Sergisi, Kongnamulguk( soya fasulyesi filizi çorbası) ve Hanjeongsik ziyafet yemekleri gibi yemekleri içeren Jeonju’nun gurme restoranları bulunmaktadır. Merkezi bir alışveriş merkezine de çok yakındır. Otel bölgede ilk açılan oteldir ve hala 65 yıllık uzun ve eski geleneklerini sürdürmektedir.

 • Yer 43-3, Jeonjugaeksa 5-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
 • Giriş/Çıkış Saatleri 14:00 / 11:00
 • Öğün Breakfast

 

Otel sarı kil ve geleneksel Kore kâğıdı Hanji ile kaplanmış 40 misafir odası, kahvaltı servisi yapılan bir kafeterya, seminerler ve iş görüşmeleri için odalar sunmaktadır. Bütün misafir odalarında Wifi hizmeti vardır böylece konuklar sürekli çevrimiçi olabilirler. Kaldıkları süre boyunca hoş sabahlar geçirmeleri için Jeonju’da bir ilk olan kahvaltı, hizmeti sunulur. Lobi, koridor ve merdivenlerde konuklara sanat ve kültür zevkini sunmak için batılı sanatçıların ve fotoğrafçıların yanı sıra Koreli sanatçıların 200 ü aşkın seramik, metal, tekstil, Hanji ve oymacılıkla ilgili çalışmaları sergilenmektedir.

AirTour & Airshow

PUÇAK BİLETİ + TUR

UÇAK BİLETİ +ŞOV YA DA EĞLENCE BİLETİ

KOREA F·I·T TOURAirTour & Airshow

Şimdilerde serbest bağımsız tur (Flexible Independent Tour) un kısaltması olarak kullanılan FIT’in orijinal tanımı yabancılar için serbest tur (Foreign Independent Tour)dur. FIT paket tur çermemekle birlikte profesyonel bir seyahat görevlisi tarafından müşterinin ihtiyacına göre düzenlenen bir çeşit seyahat veya turizm şeklidir.

AIRTOUR

Uçak Bileti + Tur

Alternatif Seul Turu (Ana tur programı SIC’ ye bağlı olarak)
GOA-S01 Havaalanı transferi Tüm Gün Kişi başı US$780 Incheon Uluslararası Havaalanından Seul’deki herhangi bir otele(tek yön) Ücret iki kişiliktir.
Tek kişilik ek ücret US$40
GOA-S02 Saray turusabah gezisi 09:00-12:30 Kişi başıUS$780 Otel - Jogye Budist Tapınağı - Cumhurbaşkanlığı Köşkü - Muhafız değişim töreni & Gyeongbok Sarayı - Ulusal Halk Müzesi - Kore Ginseng Merkezi ya da Ametist(mor yakut) Fabrikası - Itaewon caddesinde gezinti
GOA-S03 Namsan Kulesi: Sabah turu 09:00-12:30 Kişi başıUS$790 Otel - Namsangol Hanok Köyü - Namsan Kulesi - Ginseng merkezi - Cheonggye Nehri-Myeongdong caddesinde gezinti
GOA-S04 DMZ(Askerden arındırılmış bölge) yarım gün(sabah) 08:30-13:00 Kişi başıUS$820 Otel - Kore Askerden Arındırılmış bölgesi - Ginseng Mağazası - Otel(pasaport yanınızda taşınmalıdır)
GOA-S05 Kore Halk Köyü (öğleden sonra) 13:00-17:00 Kişi başıUS$820 Otel - Kore Halk Köyü-Ginseng Mağazası-Otel
GOA-S06 Tam gün şehir turu 09:00-17:00 Kişi başıUS$840 Otel - Jogye Budist Tapınağı - Cumhurbaşkanlığı Köşkü - Muhafız değişim töreni & Gyeongbok Sarayı - Ulusal Halk Müzesi - Kore Ginseng Merkezi ya da Ametist(mor yakut) Fabrikası – öğlen yemeği - Insadong Antika Bölgesi - Kore Ginseng Merkezi - Namdaemun Pazarı - Changdeok Sarayı-otel
GOA-S07 Nami Adası+ Petit France 08:30-17:00 Kişi başıUS$920 Otel - Nami Adası - öğlen yemeği - Petit France Köyü - Ginseng Merkezi - Otel(öğlen yemeği dâhil)
GOA-S08 Everland (sınırsız bilet) 08:30-17:00 Kişi başıUS$810 Otel - EVERLAND TEMA PARKI - Ginseng mağazası-Otel(öğlen yemeği yok)
GOA-S09 Kayak Turu (Aralık-Şubat) 08:00-17:00 Kişi başıUS$820 Otel - Kayak merkezi(Elisian) - Ginseng mağazası - Otel >, Kayak ekipmanları, kayak giysileri, eldivenler, kayak dersi, teleferik(4 saat) : Kişi başı 130US$
GOA-S10 Sorak Dağı 2 gün 1 gece 2 days(9-18) Kişi başıUS$1,210 Otel - Dinlenme Tesisi-öğlen yemeği-Sorak Dağı Parkı - Teleferik - Gwongeum Hisarı - Depo Harbor - Balık pazarı - Otel Mt.Sorak
2.gün: Otel - Naaksan Plajı - Sahil yolunda araba ile gezinti - Çömlek Müzesi - öğlen yemeği - Hangyeroung Tepesi-otel

NANTA

$780

Nanta’ sembolik olarak bir boks maçında dikkatsiz vurma anlamına gelir. Nanta çarpıcı bir komedi sahne gösterisinde geleneksel Kore vurmalı çalgılarını dramatize eden ritmik hareketlerin sözsüz bir performansıdır. Batı performans tarzı geleneksel Kore davul ritimleri ile bütünleşmiştir. Büyük bir mutfakta dört kaprisli aşçı düğün ziyafeti için hazırlık yapmaktadır.
Pişirme anında onlar tencere, tava, tabak, bıçak, doğrama tahtaları, su şişeleri, süpürge gibi her türlü mutfak aletini ve hatta birbirlerini vurmalı enstrumanlara dönüştürmektedirler.

JUMP

$770

Jump; Bir patlayıcı karışımı dövüş sanatları ve fiziksel bir komedidir. Dövüş Sanatları? Komedi? Bu kombinasyon ilk bakışta garip görünebilir fakat basit temasına rağmen bu birleşim şaşırtıcı şekilde çok iyi çalışmakta ve coşkuyla alkışlanmaktadır. Birkaç yıldır Kore’de büyük bir başarıya ulaşmış olan bu gösteri bütün üyeleri dövüş sanatları ustalarından oluşan bir ailenin hikâyesini anlatır.
Bunların her birinin kendine özgü küçük özellikleri vardır: silah taşıma konusunda bir uzman olan baba, ahşap plakaları sanki hiçbirşeymiş gibi kıran anne, doğrudan olimpik jimnastik takımından geliyormuş gibi davranan kız, yarını düşünmeden savaşan ayyaş bir amca ve gözlüklerini çıkarır çıkarmaz sinirli, bir ifadeye bürünen Bruce Lee gibi bir Latin aşığa dönüşen utangaç, çekingen ve alçak gönüllü ailenin kızıyla aşk yaşayan genç… Gerçekten sıra dışı bir aile.

MISO(Baebijang-jeon)

$830

“MISO : Baebijang-jeon”, Joseon dönemini temsil eden hicivsel bir roman, doğal insan arzularına ve üst sınıfın ikiyüzlülüğüne göndermeler yaparak okuyucuda kahkahalar uyandırmak için esprilerin ön plana çıktığı Joseon Hanedanlığı’nın son döneminde bilinmeyen bir yazar tarafından kaleme alınmış klasik bir romandır. Ülke içindeki izleyiciler için eğlence değeri taşıyan ve kanıtlanmış bir gişe değeri olan bir performans içeriği olarak, bu roman tekrar yazılmış ve Kore geleneksel operası veya müzikali olarak sahnelenmiştir.

Lotte World

$730.00 + 30% indirim kuponu

Heyecan verici eğlence hayatı için mükemmel bir yer

Şehrin merkezinde yer alan Lotte World, eğlence ve turistik geziler için mükemmel bir yerdir. Lotte World nefes kesici gezintiler, buz pateni sahası, halk müzesinin yanı sıra çeşitli gösteriler, bir göl ve çok daha fazlasıyla dolu bir tema parkıdır. Her yıl yaklaşık 6.000.000 kişi tarafından ziyaret edilir ve ziyaretçilerin %10 yabancılardır. Lotte World’ün içinde doğal güneş ışığından aydalanılır ve havanın durumuna bakmaksızın bütün yıl boyunca ziyaretçilere açıktır.

Korea Highlight Tour

Package Korea Highlight Tour

Generations of Adventure(diğer bir deyişle GoA)’ın şu andan itibaren “Kore’ye İlk Adım(Gateway to Korea) ve Kore Ziyaretleri (Visiting Korea)” gibi özel programlara öncülük ediyor olacağını sizlere bildirmek bizim için büyük bir zevktir.

 • Generations of Adventure(diğer bir deyişle GoA)’ın şu andan itibaren “Kore’ye İlk Adım(Gateway to Korea) ve Kore Ziyaretleri (Visiting Korea)” gibi özel programlara öncülük ediyor olacağını sizlere bildirmek bizim için büyük bir zevktir.
 • Bu programda yabancı öğrenciler doğrudan ve en iyi şekilde eğitilmiş personel tarafından yetiştirilmekle beraber, Kore’ye İlk Adım(Gateway to Korea) canlı ve enteraktif kültürel bir programı tecrübe etme olanağını sağlamaktadır.
 • Programımız yüksek motivasyonlu bir program olmanın yanı sıra katılımcılara çok çeşitli deneyimler sunarak ilginç bir tecrübe edinmelerine ve insan araştırmalarında, iletişimde, karşılıklı ilişkilerde ve işbirliklerinde gerekli olan anlayışı kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Amacımız Kore’deki turlar ve çeşitli gerçek hayat programlarıyla katılımcıların Kore Dili’ne, Kore’nin davranış, kültür, amaç ve ifade biçimlerine olan aşinalığını ve anlayışını artırmak ve güçlendirmektir.
 • Program aynı zamanda Koreli bir aileyle birlikte kalma fırsatı da sunmaktadır. Programlarımız katılımcılarımızı Kore Cumhuriyeti’nin sunabileceği en iyi kariyer fırsatları için oldukça rekabetçi bir ortama hazırlayabilir.
Sample Schedule:
1.Gün 2.Gün 3.Gün 4.Gün 5.Gün 6.Gün
Türkiye’den çıkış Kore’ye varış Kore’ye uyum programı
Kore’yi tanıma 1
Kore Hallyu
Profesyonel Ders
Kore’yi tanıma 2
Üniversite
ziyaretleri
Kore’deki dinler
Müzeler
Kore’yi tanıma 3
Kore’deki Türklerle buluşma
Kore Deneyimleri 1
Kore yemekleri
Kore’de Sanat
Kore’de Müzik
7.Gün 8.Gün 9.Gün 10.Gün 11.Gün Kore’de kalış sürenizi uzatabilirsiniz.
Kore Deneyimleri 2
Kore’de arkadaşedinme
Kore’de aile hayatı
Kore’de yaşam
Turun 1.günü
DMZ
Seul
Turun 2.günü
Busan
Turun 3.günü
Gyeongju
Kore’den çıkışTürkiye’ye varış
Fiyata dâhil olan hizmetler:
 • İstanbul-Seul-İstanbul arası ekonomik sınıf uçak bileti(max 1 yıl geçerlidir)
 • Hava yolu vergileri ve havayolu sigortası
 • Konaklama(konuk evi, aile yanında konaklama gibi)
 • Profesyonel etkinlik uzmanları
 • Özel ya da toplu taşıma
 • Tüm öğünler
 • Seyahat sigortası
 • Kültürel Deneyimler
Fiyata dâhil olmayanlar:
 • Türkiye içhat uçak bileti
 • Alışveriş
 • Kişisel harcamalar
Please ask office for details:
+90) 312 236 35 55 or www.facebook.com/goa.koreye

Korea Highlight Tour

Package Korea Highlight Tour

Şimdilerde serbest bağımsız tur (Flexible Independent Tour) un kısaltması olarak kullanılan FIT’in orijinal tanımı yabancılar için serbest tur (Foreign Independent Tour)dur. FIT paket tur çermemekle birlikte profesyonel bir seyahat görevlisi tarafından müşterinin ihtiyacına göre düzenlenen bir çeşit seyahat veya turizm şeklidir.

1. gün

İstanbul’dan hareket

2. Gün

Incheon – Seul

Incheon Uluslararası Havaalanı’na varış. Karşılama ve otele transfer. İlk gece otelde dinlenme.

3. Gün

Seul

Gyeongbokgung Sarayı / Ulusal Halk Müzesi / Chogye-sa Tapınağı (Budistlerin yeri) / Blue House (Cumhurbaşkanlığı Köşkü) / Insa-dong Antika Bölgesi

4. Gün

Seul –Volkanik Jeju Adası

Sabah otelin lobisinde rehberinizle buluşup Jeju’ya giden uçağa binmek üzere Gimpo havaalanına doğru yola çıkacaksınız. Jeju havaalanına varır varmaz, rehberinizle buluşup tura başlayacaksınız.

Manjanggul Mağarası / Seongsan Sunrise Tepesi / Seongeup Halk Köyü / Dongmun Geleneksel Pazarı
5.Gün

Volkanik Jeju Adası

Hallim Parkı
Burada Palmiye Ağacı yolu, Jeju Stone, Bonsai Bahçesi, Su Bahçesi ve Subtropik Botanik Bahçe ve daha fazlasını keşfetmek mümkündür. Hallim Park’taki en ünlü turist bölgeleri dünyanın en meşhur iki boyutlu mağaraları Hyeopjaegul ve Ssangyonggul’dür.
Jusangjeolli Falezi
Altıgen şeklindeki taş sütunlarıyla 2 km boyunca uzanan kıyı şeridi, lavların hızlı bir şekilde soğuması ve çekilmesiyle oluşmuş sıra dışı kayalıklar…
Cheonjiyeon Şelalesi, vb.
6.Gün

Jeju – Busan

Kahvaltıdan sonra Uluslararası Jeju Havaalanı’na transfer ve buradan Busan’daki Gimhae havaalanına uçuş ve turumuza başlıyoruz.
Birleşmiş Milletler Mezarlığı / Jagalchi Balık Pazarı / Haeundae
7.Gün

Busan – Gyeongju

Sabah otelde kahvaltı yaptıktan sonra tur rehberinizle buluşup Gyeongju’ya transfer edileceksiniz. Şilla Hanedanlığı (MÖ 57 – MS 935 )’nın antik başkenti Gyeongju tarihi ve kültürel kalıntılarından dolayı gerçekten duvarsız müze gibidir.

Bulguksa Tapınağı:
Hanedanlığın en önemli döneminde inşa edilmiş ve Kore’de en ünlü tapınaklardan biridir. Tapınağın mimari tasarımı benzeri olmayan bir yapı olup barış ve uyumu simgeleyen bu tapınak hala Uzak Doğu bölgesinin olağanüstü tarihi başyapıtlarından biridir.
Seokguram Grotto
Bu evin 8.yy da Silla Hanedanlığının görkemli zamanlarında inşa edilmiş taş Buda heykelinin yer aldığı dünyanın en güzel Budist tapınaklarından biri olduğu söylenir. İçeride kutsal aydınlanma pozisyonunda oturan Beyaz Buda heykeli Bodhisattava, öğrencileri ve gardiyanlarıyla çevrilidir. Bununla beraber Bulguksa Tapınağı ve Seokguram mağarası UNESCO kültür mirası listesindedir.
Gyeongju Ulusal Müzesi
8.Gün

Gyeongju – Seul - Türkiye

Otelde kahvaltı yaptıktan sonra, Türkiye uçuşunuz için Incheon Uluslararası Havaalanına transfer edileceksiniz.

KORE KÜLTÜR TURU

Package KORE KÜLTÜR TURU

Şimdilerde serbest bağımsız tur (Flexible Independent Tour) un kısaltması olarak kullanılan FIT’in orijinal tanımı yabancılar için serbest tur (Foreign Independent Tour)dur. FIT paket tur çermemekle birlikte profesyonel bir seyahat görevlisi tarafından müşterinin ihtiyacına göre düzenlenen bir çeşit seyahat veya turizm şeklidir.

1. gün

İstanbul’dan Hareket

2. Gün

Incheon - Busan

Seul Incheon Havalimanına varış. Kore’nin 2. en büyük şehir Busan’a geçiş. Otele giriş yaptırdıktan sonra, Kore’nin en ünlü plajı Haundae Plajı’nda gezinti. Otelde ilk gece dinlenme.

3. Gün

Busan - Gyeongju

Birleşmiş Milletler Mezarlığı
Kore Savaşında ölen askerlerin bulunduğu mezarlıkta Türk askerlerinin de mezarları bulunmaktadır.
Taejongdae Parkı
Görkemli okyanus manzarasına sahip bir yerdir.
Jagalchi Balık Pazarı
Kore’nin en büyük deniz ürünleri marketi olup Kore savaşından önce inşa edilmiştir ve Busan’daki yerel halkın yaşam tarzını ifade etmektedir. Her türlü deniz ürününün sergilendiği, buzda ve akvaryumlarda satışa sunulduğu bu pazarda taze çiğ balık yiyebilirsiniz. * GYEONGJU’ ya transfer
GYEONGJU:
Neredeyse bin yıldır Silla Krallığı'nın başkenti olan Gyeongju önemli ve büyüleyici tarihi miraslara ev sahipliği yapmıştır. Bulguksa Tapınağı ve Seokguram Grotto ile birlikte, Gyeongju tarihi bölgesi UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak belirlenmiştir. Bol tarihsel, doğal ve kültürel konumlar nedeniyle, bu bölge Kore'de önemli bir turizm merkezi olmuştur.
4. Gün

Gyeongju – Andong - Pyeongchang

Bulguksa Tapınağı/Seokguram Mağarası
* ANDONG’a transfer
ANDONG:
Andong Kore'de Konfüçyüsçülüğe ev sahipliği yapan bir yerdir. Andong 1999 yılında Kraliçe Elizabeth'in ziyaretinden sonra önemli bir turizm alanı haline gelmiş ve ayrıca Kraliçe doğum gününü Andong’da Hahoe Köyünü ve Dosan Konfüçyüs okullarını ziyaret ederek geçirmiştir. Andong Kültür ve Halk Gelenekleri Merkezi olarak bilinmekte olup, birçok eski gelenekler halen bu bölgede sürdürülmektedir.
Hahoe Köyü
yaklaşık 130 adet, köyün ileri gelenlerine ait olan ve onların varisleri tarafından iyi korunmuş büyüklü küçüklü geleneksel evlerin olduğu bir yerdir. Devlet tarafından tarihi koruma alanı olarak belirlenmiş olan Hahoe, oraya özgü kukla oyunu Hahoe Talchum ile tanınır.
5. Gün

Pyeongchang - Seul

KTFCE ( Kore Kültürel Yemeği ve Kültür Değişim )
Geleneksel Kore kültürünün korunması, araştırılması, yayılımı konusunda teşvik etmek ve benzersizliğini dünyaya göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Sadece turistlerin cazibe odağı olmakla kalmayıp 4. ziyaretçilerin geleneksel Kore yemek kültürü hakkındaki herşeyi öğrenip tecrübe etmelerine olanak sağlamaktadır. * Geleneksel Kore Kahvaltısı
6. Gün

Seoul

Gyeongbokgung Sarayı, Ulusal Halk Müzesi, Insa-dong Antika Bölgesi, Blue House, Alışveriş keyfi
Otel veya yerel lokantada kahvaltı
7. Gün

Seoul

Myeong dong – Dongdaemun - Namsan
Bu üç yerde aynı konumda bulunmaktadır. Aynı günde bu üç yere gidebilirsiniz. Myeong dong genç neslin alışveriş yapması için harika bir yer ve burada bir enerji hissedeceksiniz. Eğer burada bazı şovları seyretmek isterseniz Myeong dong Tiyatrosunu tercih edebilirsiniz. Myeong dong caddesini baştanbaşa gezdikten sonra Shinsegae, Lotte, Star Avenue gibi bazı alışveriş merkezlerini görebilirsiniz. Yolun hemen karşısında da Dongdaemun bulunmaktadır. Namsan; Seul Şehir merkezinde bulunan bu dağ, muhteşem bir Seul manzarası ve tam bir eğlence şöleni sağlamaktadır.
8.Gün

Seul-Incheon – Türkiye

Kahvaltıdan sonra, uçuşunuz için Incheon Uluslararası Havaalanına transfer edileceksiniz. Eve geri dönme vakti! Seul’den ayrıldıktan sonra aynı gün İstanbul Atatürk Havalimanına ulaşma.